Aug
28
2014

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นวงกว้าง ทำให้ความต้องการขนส่งสินค้าหดตัว ในขณะที่ปริมาณเรือมีอยู่เป็นจำนวนมาก กดดันอัตราค่าขนส่งสินค้าให้อยู่ในระดับต่ำ ในปีนี้ธุรกิจขนส่งทางทะเลยังต้องเผชิญกับความท้าทายอยู่ แต่เริ่มมีโอกาสฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามเศรษฐกิจโลกในปีหน้า ในช่วงเวลานี้ ทั้งผู้ให้บริการขนส่ง และผู้ส่งสินค้าทางทะเล อย่างผู้นำเข้าส่งออก ควรคว้าโอกาสทองเพื่อเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจ

การเติบโตของธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล มีวัฎจักรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับสภาพเศรษฐกิจโลก การขนส่งทางทะเลมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบการค้าระหว่างประเทศ เพราะเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีราคาถูกที่สุด และสามารถขนส่งสินค้าได้ครั้งละจำนวนมาก ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเติบโตดี ความต้องการบริโภคและกำลังซื้ออยู่ในระดับสูง ทำให้การนำเข้าส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ เกิดการขยายตัว เป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจขนส่งทางทะเล โดยเฉพาะบริษัทสายเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้า ดังเช่นในช่วงปี 2007 ที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น กอปรกับจีนมีการนำเข้าแร่เหล็ก ถ่านหิน ปริมาณมหาศาล เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการต่างๆ รองรับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิคในปี 2008 ทำให้ operating margin ของธุรกิจโดยเฉลี่ยสูงถึง 27% เมื่อบริษัทต่างๆ มีกำไรดีจึงขยายการลงทุนโดยสั่งต่อเรือใหม่จำนวนมาก ซึ่งต้องใช้เวลา 2-3 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 2009 เมื่อเรือออกมาสู่ตลาดจำนวนมาก ประจวบเหมาะกับเศรษฐกิจโลกตกต่ำจากวิกฤติซับไพร์มในสหรัฐฯ ต่อเนื่องมาจนถึงวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป การนำเข้าส่งออกจึงหดตัวอย่างรุนแรง ทำให้ operating margin ของธุรกิจเฉลี่ยตกลงเหลือ 6.6% ในปี 2012

ปริมาณเรือที่มีมาก แต่ความต้องการขนส่งสินค้ามีน้อย กดดันอัตราค่าขนส่งทางทะเลให้อยู่ในระดับต่ำ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าใน trade lanes หลักลดลงอย่างมาก เช่น เส้นทาง trans-Pacific, trans-Atlantic และ Asia-Europe ในขณะที่ปริมาณเรือมีอยู่ล้นตลาดทำให้ผู้ประกอบการต้องจอดเรือทิ้งสมอไว้ ปลดระวางเรือเก่า หรือเลื่อนเวลาการส่งมอบเรือที่เคยสั่งซื้อไว้ออกไป เพื่อดูดซับกำลังบรรทุกส่วนเกิน นอกจากนี้ บริษัทสายเรือยังใช้กลยุทธ์การเดินเรือด้วยความเร็วต่ำ หรือที่เรียกว่า slow steaming เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันได้เฉลี่ย 100 เหรียญสหรัฐฯ/20 ฟุตคอนเทนเนอร์ (TEU) แล้ว การที่เรือวิ่งช้าลง ทำให้มีสินค้าคงคลังรอการขนส่งที่ท่าเรือเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ปริมาณการขนส่งสินค้าต่อลำสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาปริมาณเรือยังคงมีมากเกินกว่าความต้องการขนส่งสินค้า ส่งผลต่ออัตราค่าขนส่งปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น Baltic Dry Index (BDI) ที่สะท้อนถึงอัตราค่าระวางของเรือเทกอง ตกต่ำที่สุดในรอบทศวรรษ โดยในปี 2012 BDI มีค่าเฉลี่ยเพียง 995 จากที่เคยขึ้นไปสูงสุดถึง 7,070 โดยเฉลี่ยในปี 2007 กระทบต่อรายได้ของผู้ให้บริการขนส่งทางเรืออย่างมาก

ธุรกิจขนส่งทางทะเลเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว จากปัจจัยด้านอุปสงค์ที่มีความต้องการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นในจีน และสหรัฐฯ IMF คาดการณ์การเติบโตของปริมาณการค้าโลก ปี 2013 และ 2014 อยู่ที่ระดับ 3.8% และ 5.5% ตามลำดับ สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศมหาอำนาจทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่น ส่งผลให้ภาคการผลิตและภาคการค้ามีแนวโน้มกลับมาสดใสอีกครั้ง เป็นปัจจัยเชิงบวกต่อธุรกิจนี้เนื่องจากสินค้ากว่า 90% ของปริมาณการค้าโลกถูกขนส่งทางทะเล ทั้งนี้ เริ่มเห็นสัญญาณความต้องการขนส่งสินค้าทั้งในจีน และสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสองประเทศที่มีปริมาณการค้ามากที่สุดในโลก โดยเฉพาะจีนซึ่งมีการขนส่งทางทะเลทั้งขาไปและกลับคิดเป็นสัดส่วนเกินครึ่งของปริมาณทั้งหมด จะเป็นแรงหนุนให้ธุรกิจเริ่มฟื้นตัว

Comments Off
Jul
30
2014

ธุรกิจการท่องเที่ยวทางเรือในปัจจุบัน

elysevanfleet
ธุรกิจเรือสำราญเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันให้การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน สำหรับในประเทศไทยนั้นธุรกิจเรือสำราญอาจจะเป็นการตอบสนองนักท่องเที่ยวเพียงบางกลุ่มที่ค่อนข้างมีฐานะ เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างแพงสำหรับประชาชนทั่วไป แต่สำหรับต่างประเทศการทำธุรกิจเรือสำราญเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจเรือสำราญคือการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารที่เดินทางโดยเรือสำราญกันมากขึ้น

ประเภทของการเดินเรือที่น่าสนใจ

รูปแบบการท่องเที่ยวทางเรือก็เป็นอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มชื่นชอบเป็นอย่างมาก จึงทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวทางเรือสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้อย่างหลากหลาย ดังนี้

World Cruise เป็นการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลก เหมาะการพักผ่อนสำหรับท่านที่มีเวลา และความสามารถที่จะเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้ ซึ่งการบริการจะเป็นแบบส่วนตัว อาหารจะเป็นอาหารอย่างดี ค่าใช้จ่ายของการเดินทางสูงมาก

Theme Cruises / special- interest Cruise เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่เป็นความสนใจเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป เช่น เพื่อการสันทนาการพักผ่อน เพื่อความบันเทิง เพื่อการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นด้านสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรก

Freighter Cruise เป็นเรือบรรทุกสินค้าที่จัดบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นอีกทางเลือกของนักเดินทางที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวาย ในส่วนของราคาจะอยู่ในระดับปานกลาง

River Cruise เป็นการนำนักท่องเที่ยวไปชื่นชมกับบรรยากาศของเรือตามสถานที่ต่างๆ

Yacht Charter เป็นการเดินทางด้วยเรือยอร์ช ไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวเช่า โดยการเดินทางท่องเที่ยวได้ตามความต้องการ

Point -to – Point Crossing เป็นเรือข้ามฟากที่มีไว้สำหรับบริการแก่นักเดินทางที่ต้องการเดินทางระยะไกล ซึ่งสามารถตอบสนองแก่นักเดินทางที่ไม่ชอบการเดินทางด้วยเครื่องบินเพราะค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน

ดังนั้นธุรกิจการท่องเที่ยวทางเรือนับว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความเจริญเติบโตเป็นอย่างมากสำหรับต่างประเทศ เพราะประชากรทั่วโลกให้ความสนใจในด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น ทำให้มีแนวโน้มในด้านผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหันทำธุรกิจเรือสำราญเพิ่มขึ้นและมีการเดินเรือในเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นด้วย

Comments Off
Jun
23
2014

บริการแรงงานและอุปกรณ์สำหรับการขนถ่ายสินค้าลงเรือเดินสมุทรเต็มรูปแบบ

 

การให้บริการด้วยความพึงพอใจของลูกค้า นักธุรกิจทางสายนี้ จึงได้รวบรวมบุคลากรและแรงงานผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาในการขนถ่ายสินค้าลงเรือเดินสมุทร ไม่เพียงให้บริการทางด้านแรงงานเท่านั้น แต่เรายังให้บริการอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าอย่างครบครัน เช่น Grab, รถ Bulldozer,และเรือลำเลียง เป็นต้น พร้อมทั้งโฟร์แมนผู้คุมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงาน ที่สามารถควบคุมงานขนถ่ายสินค้าของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีทีมงานทางด้านเอกสารที่จะจัดทำเอกสารการขนถ่ายให้กับท่านไปพร้อมกัน ให้บริการแรงงานและอุปกรณ์ครบครันในงานการขนถ่ายสินค้าลงเรือเดินสมุทรทุกประเภทด้วยทีมงานสนับสนุน ที่พร้อมจะช่วยแก้ปัญหา และหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับงานขนถ่ายสินค้าลงเรือเดินสมุทรของท่านอย่าง มืออาชีพ

ให้บริการแรงงานมืออาชีพในการขับเครน

ในทุกวันนี้ แรงงานในการขับเครนขนถ่ายสินค้าอย่างมืออาชีพนั้น เป็นที่ต้องการมากขึ้น ในธุรกิจการขนถ่ายสินค้าลงเรือเดินสมุทร ไม่ว่าจะเป็นเครนเรือ เครนบนชายฝั่ง และ Floating Crane ทางบริษัท มาสเตอร์ สตีวีโดริ่ง จำกัด ได้เร่งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานในด้านนี้ จึงได้จัดโปรแกรมการอบรมพนักงาน “แรงงานขับเครนฝึกหัด” เพื่อที่จะสร้างแรงงานมืออาชีพในการขับเครนขนถ่ายสินค้ารุ่นใหม่เพื่อให้ บริการลูกค้า อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มีการรับประกัน ประสิทธิภาพในการทำงานและความสามารถของแรงงานขับเครนด้วย ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่า แรงงานขับเครนของบริษัท ฯ เป็นแรงงาน “มืออาชีพ” อย่างแท้จริง

ให้บริการทำความสะอาดพื้นเรือเดินสมุทร

หลังเสร็จสิ้นการขน ถ่ายสินค้า พื้นเรือเดินสมุทรจะเปรอะเปื้อนไปด้วยสินค้าที่ฟุ้งกระจายจากลมทะเลและงานขน ถ่าย ทางบริษัท มาสเตอร์ สตีวีโดริ่ง จำกัดตระหนักดีว่า สินค้าทุกชิ้นของท่านจะต้องส่งตรงถึงจุดหมายปลายทางเสมอ
ทางบริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมแรงงานสำหรับทำความสะอาด เพื่อเก็บกวาดสินค้าที่ตกหล่นบนพื้นเรือกลับไปในระวางเรือ ด้วยความเป็นมืออาชีพ ทำให้สินค้าทุกชิ้นของท่านสามารถส่งถึงที่หมายอย่างแน่นอน

ให้บริการอัดแน่นสินค้าในระวางเรือ

เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าบรรจุในระวางแต่ละเที่ยวเรือนั้น “การอัดแน่นสินค้าในระวาง” จึงมีความจำเป็นอย่างมากในขั้นตอนของการขนถ่ายสินค้า “การอัดแน่นสินค้าในระวาง”คือ การบรรจุสินค้าลงในแต่ละระวางเรือให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ โดยการใช้รถ Bulldozer ในการดันและอัดแน่นสินค้าลงในระวาง เพื่อให้สินค้ามีความหนาแน่นมากขึ้น ทำให้แต่ละระวางเรือสามารถบรรจุสินค้าได้มากขึ้น ค่าความหนาแน่นของสินค้าต่อพื้นที่หนึ่งคิวบิกเมตร เรียกว่า ค่า” Stowage Factor” ซึ่งยิ่งมีค่าน้อยลงเท่าไร จะแสดงถึง สินค้าที่สามารถบรรจุลงในระวางเรือได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น ท่านจึงสามารถทีจะเตรียมการและวางแผนในการขนถ่ายสินค้าได้แม่นยำมากขึ้น ช่วยท่านไม่ให้สูญเสียรายได้จากการวางแผนขนถ่ายที่ผิดพลาดได้ เช่น การเช่าเรือสินค้า นี่คืออีกหนึ่งบริการของทางบริษัทฯ การให้บริการรถ Bulldozer พร้อมแรงงานขับที่มีประสบการณ์ในการอัดแน่นสินค้าในระวางเรือ

ให้บริการแรงงานตรวจสอบและเก็บสิ่งปลอมปนในสินค้า

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพสินค้าที่ปราศจากการปนเปื้อน ทาง ได้จัดเตรียมแรงงานไว้พร้อมในแต่ละระวางเรือ เพื่อเฝ้าดูและเก็บสิ่งปลอมปนต่างๆ ที่พบเห็นด้วยสายตา เช่น เศษเหล็ก กระสอบ ท่อเหล็ก พลาสติก และขวดต่างๆ ที่ปนเปื้อนมาในระหว่างการขนถ่ายส่วนอื่นๆ ดังนั้น ท่านสามารถที่จะมั่นใจได้ว่า สินค้าของท่านจะมีการปนเปื้อนในระหว่างการขนถ่ายสินค้าลงเรือเดินสมุทรน้อย ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

Comments Off
Jun
02
2014

ธุรกิจเรือท่องเที่ยวในประเทศที่กำลังได้รับความนิยมไม่น้อยทีเดียว

อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยว

คือ ทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทย นอกจากจะมีชายฝั่งทะเลที่มีเวิ้งอ่าว หาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลสีใส หมู่เกาะน้อยใหญ่ที่มีทิวทัศน์แปลกตา หรือแม้กระทั่งใต้น้ำก็มีปะการังและสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ที่สวยงาม การท่องเที่ยวทางเรือจึงมีบทบาทในฐานะที่เป็นการท่องเที่ยวที่รวบรวมเอาเสน่ห์ทุกซอกทุกมุมของทะเลมารวมไว้ในหนึ่งเดียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่แค่เพียงการนั่งเรือชมวิวไปเรื่อยๆจนอาจทำให้ผู้โดยสารรู้สึกเบื่อ หากแต่มีกิจกรรมและสารพันบันเทิงบนเรือมากมายรวมทั้งการแวะเที่ยวเกาะและดำน้ำดูปะการัง นับเป็นการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสะดวกสบาย

ถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่เบื่อการเดินทางท่องเที่ยวทางบกของเมืองไทยที่เรียกได้ว่ามีความลำบากยุ่งยากเหนื่อยเกินใน การท่องเที่ยวทางเรือจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางไปท่องเที่ยวตามแบบฉบับของท่าน ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำนั้นปัจจุบันก็เป็นที่นิยมของเหล่านักท่องเที่ยวที่ไม่ติดหรูเท่าไรนัก ซึ่งแน่นอนว่าการเดินทางทางน้ำต้องใช้เรือเป็นเครื่องมือนำทางท่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ถ้าหากท่านไม่คุ้นเคยกับการนั่งเรือหรือว่าเส้นทางการเดินเรืออยู่แล้วถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการเดินทางเลยเพราะว่าท่านไม่สามารถทราบได้เลยว่าเรือจะผ่านจุดที่ท่านสนใจหรือเปล่า

สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่การให้บริการ

1.เนื่องจากเป็นเรือขนาดใหญ่จึงทำให้มีพื้นที่ให้บริการค่อนข้างมากและสบาย โดยผู้เดินทางสามารถหามุมส่วนตัวพักผ่อนได้อย่างสบายมาก
2.บริเวณห้องผู้โดยสารโดยส่วนมากจะเป็นห้องปรับอากาศทั้งหมด
3.มีบริเวณเคาเตอร์บริการเกี่ยวกับเครื่องดื่ม อาหารว่าง
4.มีห้องน้ำแยกประเภท ชาย หญิง พร้อมโดยมากจะอยู่ด้านหลัง หรือด้านล่างท้ายเรือ
5.บริเวณด้านบนของเรือ หรือดาดฟ้าเรือ สามารถขึ้นไปได้เพื่อชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งชาวต่างชาตินิยมนอนอาบแดดมากในบริเวณนี้

ข้อควรระมัดระวังในการเดินทางโดยเรือ

1.ขณะเรือจอดหรือออกจากท่าไม่ควรยืนชิดขอบเรือ เพราะเรืออาจเกิดการกระแทกทำให้เราหล่นลงไปได้
2.ขณะที่เรือวิ่งอยู่กลางทะเล กรณีที่ออกมาด้านนอกของเรือให้ใช้ความระมัดระวัง ไม่ควรเดินโดยที่ไม่ได้ยึดจับสิ่งใดเพราะช่วงที่มีคลื่นแม้เพียงเล็กน้อย
3.กรณีขึ้นไปบริเวณดาดฟ้าให้ระวังสิ่งของ หรือเสื้อผ้าที่สวมอยู่โดยเฉพาะหมวก เพราะด้านบนลมจะค่อนข้างแรง
4.กรณีที่เป็นคนเมาเรือ ควรทานยาก่อนครึ่งชั่วโมงของเรือออก
5.หากเกิดอาการเมาเรือให้หาบริเวณที่นั่งด้านล่างสุด ตรงกลางหรือท้ายเรือให้มากที่สุด ห้ามนั่งบริเวณหัวเรือ หรือขึ้นไปบริเวณดาดฟ้าเรือ
6.กรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนลงเรือเล็กเพื่อขึ้นฝั่ง อย่ารีบโดยเด็ดขาดรอให้เรือทั้งสองเทียบกันเรียบร้อยแล้ว และลงอย่างช้าๆเพราะเรือทั้งสองจะไม่อยู่นิ่งจะโยกเยกขึ้นลงไปมา
7.การก้าวลงเรือขณะเปลี่ยนถ่ายนั้นให้ตั้งจังหวะให้ดีและก้าวลงให้ทัน อย่าลังเล เพราะการลังเล อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

Comments Off
Apr
22
2014

แนวโน้มการขนส่งธุรกิจทางเรือในประเทศไทยลดต้นทุนได้จริงหรือ

shipping-forwarding

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันกันสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้า ทรัพยากรที่ลดน้อยลง ทำให้แต่ละองค์กรต้องพยายามในการหาวิธีการจัดการ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยในกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อให้อยู่รอดในตลาดการแข่งขัน หนึ่งในเรื่องที่หลายองค์กรให้ความสนใจคือเรื่องของการขนส่ง การขนส่งในบางธุรกิจเป็นต้นทุนหลักที่หลายองค์กรต้องพยายามลดลง ทั้งการใช้Outsource การใช้รถขนส่งโดยก๊าซธรรมชาติ การเปลี่ยนหมวดการขนส่งเป็นการขนส่งทางเรือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะสามารถขนส่งได้จำนวนมากและต้นทุนต่ำ แต่การขนส่งทางเรือใช่จะมีแต่ข้อดีเท่านั้น ยังมีข้อเสียหรือปัจจัยทางลบที่องค์กรต้องพิจารณา เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนเลือกดำเนินการ

การขนส่งทางเรื่อเท่ากับต้นทุนที่ลดลงจริงหรือ

ในปัจจุบันการขนส่งทางเรือนับว่าเป็นรูปแบบการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งประเภทอื่น ซึ่งการที่ต้นทุนต่ำกว่านั้น ก็เพราะการขนส่งแต่ละครั้งจะสามารถขนได้จำนวนมาก หากเปรียบเทียบกับการขนส่งด้วยวิธีอื่นในปริมาณที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น

การขนส่งเบียร์ 1 กล่องน้ำหนัก 15 กก.ต่อกล่อง จากกรุงเทพฯ ไปส่งที่จังหวัดชลบุรี โดยทางรถบรรทุกค่าขนส่งราคากล่องละ 10.60 บาท ในขณะที่การขนส่งทางเรือ 1 ลำ บรรทุกเบียร์ได้ 100,000 กล่อง ค่าขนส่งกล่องละ 2.25บาท และไปจ้างรถกระจายต่ออีก 4.5 บาท ต่อกล่อง รวมเป็น 6.75 บาท ต่อกล่อง ต้นทุนการขนส่งลดลงถึง 36%

เห็นได้ว่าต้นทุนค่าขนส่งนั้นลดลงกว่า 30% ทำให้ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ หันมาให้ความสนใจในการขนส่งทางเรือมากขึ้น นอกจากต้นทุนที่ลดลงแล้วการขนส่งทางเรือยังมีข้อดีหลายประการ ดังนี้
1. การขนส่งแต่ละครั้งได้ปริมาณมาก เนื่องจากการขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งที่ต้องการให้ต้นทุนต่ำ ดังนั้น เรือที่ใช้ในการขนเป็นเรือขนาดใหญ่ประมาณ 1,000-2,000 ตัน ภายในประเทศ และ 2,000-30,000 ตัน ระหว่างประเทศ การดำเนินการขนถ่ายสินค้าคราวเดียวจะได้สินค้าจำนวนมาก
2. มีความปลอดภัย เนื่องจากการขนส่งทางเรือจะใช้ความเร็วต่ำ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจึงค่อนข้างน้อย และการจราจรทางน้ำก็น้อย ไม่เหมือนการจราจรทางบกที่มีปริมาณรถมาก

จากข้อดีของการขนส่งทางเรือ ทำให้ปัจจุบันปริมาณการขนส่งทางเรือของประเทศไทยมีประมาณ 120 ล้านตัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 15-16 ล้านตัน ข้าว 9-10 ล้านตัน ปุ๋ยและวัสดุก่อสร้าง 14-16 ล้านตัน แม้การขนส่งทางเรือจะมีข้อดีในเรื่องของต้นทุนและปริมาณการขนส่งต่อเที่ยวมากกว่าการขนส่งประเภทอื่น แต่การขนส่งทางน้ำก็มีข้อเสียหรือข้อด้อยที่ผู้ผลิตต้องพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

ข้อเสียของการขนส่งทางเรือ ที่ผู้ประกอบการควรพิจารณา
1. ความล่าช้าของการขนส่ง เนื่องจากการขนส่งทางเรือ มีปริมาณสินค้าต่อเที่ยวมาก ทำให้อัตราวิ่งของเรือขนส่งต่ำมาก ระยะเวลาในการขนส่งจึงนาน
2. ต้องจัดหาสถานที่เก็บที่ปลายทาง เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งทางเรือจะต้องมีปริมาณมาก แต่การรับสินค้าของลูกค้าแต่ละรายไม่เหมือนกัน และเราไม่สามารถบังคับให้ลูกค้ารับสินค้าในวันที่เราต้องการ นอกจากเราจะมีการจัด promotion ให้รับภายในช่วงเวลา
3. ประเภทสินค้าที่ขนส่งทางเรือ ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากระยะเวลาการจัดส่งค่อนข้างนาน ทำให้ประเภทสินค้าที่ใช้การขนส่งทางเรือ ได้นั้น ไม่ได้หลากหลายเท่าการขนส่งทางบก สินค้าที่มีการเปลี่ยนสภาพรวดเร็วไม่สามารถใช้การขนส่งทางนี้ได้

จะเห็นได้ว่าการขนส่งทางเรือนั้นเป็นการขนส่งที่ต้นทุนต่ำและสามารถขนถ่ายได้แต่ละครั้งด้วยจำนวนที่มากก็จริง แต่ก็มีประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องคำนึงถึงหลายประเด็นด้วยกัน โดยประเด็นใหญ่ๆ คือเรื่องของเวลาที่ใช้ในการเดินทางของเรือที่ล่าช้าและไม่แน่นอน อาจเกิดปัญหากับสินค้าที่เปลี่ยนสภาพง่าย สินค้าที่ขนส่งทางเรือได้จึงค่อนข้างจำกัด ประเด็นเรื่องของปริมาณในการขนส่งแต่ละเที่ยวซึ่งมากกว่าการขนส่งโดยรถบรรทุกกว่า 100เท่า หากเกิดความเสียหายกับสินค้าก็จะเกิดในปริมาณที่มากกว่านั่นเอง นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาท่าเรือที่จะขนถ่ายและเรือที่ใช้ว่าสามารถเทียบท่าได้หรือไม่อีกด้วย ดังนั้น ผู้ต้องการใช้บริการขนส่งทางเรือจะต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จะตามมาจากการขนส่ง เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่มากกว่าต้นทุนที่ลดลงจากค่าขนส่งที่ได้

Comments Off